Εσωτερική Αξιολόγηση : Θεσμικό πλαίσιο       

Εσωτερική Αξιολόγηση : Θεσμικό πλαίσιο       

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ                                                                                        17/9/2021: Συλλογικός Προγραμματισμός –Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση του έργου της σχολικής μονάδας- Οδηγός εφαρμογής 17/9/2021 ΙΕΠ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ     Η  σελίδα του ΙΕΠ  η σχετική με τη σχολική αξιολόγηση (Νέα- Ανακοινώσεις, Ταυτότητα, Οδηγοί και εργαλεία ,