Έναρξη του προγράμματος voucher «Ψηφιακή μέριμνα» – Χρήσιμες πληροφορίες για τα voucher 

Έναρξη του προγράμματος voucher «Ψηφιακή μέριμνα» – Χρήσιμες πληροφορίες για τα voucher 

Την έναρξη του προγράμματος voucher «Ψηφιακή Μέριμνα» σηματοδοτεί η υπογραφή της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η «Ψηφιακή Μέριμνα» θα περιληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης