Πανελλαδικές 2021 – Εξέταση υποψηφίων με αναπηρία – Υποβολή δικαιολογητικών

Πανελλαδικές 2021 – Εξέταση υποψηφίων με αναπηρία – Υποβολή δικαιολογητικών

Κοινοποιούμε τα παρακάτω έγγραφα προς ενημέρωση των υποψηφίων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες : Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές  εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2021,