Πανελλαδικές Υποψηφίων Ειδικών Κατηγοριών: Τρόπος Εξέτασης

Πανελλαδικές Υποψηφίων Ειδικών Κατηγοριών: Τρόπος Εξέτασης

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕK απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, με την οποία ορίζονται οι διαδικασίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) δηλαδή υποψηφίους με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες