Διευκρινίσεις σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου έτους 2021

Διευκρινίσεις σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου έτους 2021

Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ . Φ251/146064/26-10-1010 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ σχετικά με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικών Λυκείων 2020-21 : Όλοι οι υποψήφιοι –τελειόφοιτοι και απόφοιτοι- θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές με ενιαίο σύστημα εισαγωγής Οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού